The images on Sengoku Jidai represent the works of famous Japanese artists, including masters of the ukiyo-e genre from the Edo period.

Utagawa Toyokuni「歌川豊国」

Utagawa Toyokuni (1769-1825) was a founder of the ukiyo-e genre of woodblock printing in the Edo period.  He created aesthetic works and served as a mentor for many well-known disciples of his style.   

Utagawa Kuniyoshi「歌川国芳」

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) was a leading representative of the ukiyo-e genre of woodblock printing in the late Edo period.  He created a vast number of highly aesthetic works that extended the boundaries of ukiyo-e.   His works embody a combination of robust fundamentals, rich artistic concepts, innovative design skills, and highly imaginative ideas.

Hara Masatane

Hayashi Taketoshi

Honjō Shigenaga

Horimoto Takatoshi

Kakizaki Kageie

Kojima Yatarō

Nagao Fujikage

Obata Masamori

Obu Toramasa

Oda Nobutaka

Sanada Masayuki

Takeda Nobushige

Uesugi Kenshin

Usami Sadayuki

Yamagata Masakage

Ochiai Yoshiiku「落合芳幾」

Ochiai Yoshiiku (1833-1904) was born the son of a teahouse proprietor named Asakusa Tamichi.  Yoshiiku became a student of Utagawa Kuniyoshi toward the end of the 1840’s.  His early works included portraits of actors, beautiful women, and warriors. He became the leading name in the field after Kuniyoshi’s death in 1861.  He is also known by the name of Utagawa Yoshiiku after the surname of his mentor.

Chō Tsuratatsu

Hirano Nagayasu

Hori Hidemasa

Imagawa Yoshimoto

Isono Kazumasa

Iwanari Tomomichi

Kasuya Takenori

Katagiri Katsumoto

Katakura Shigenaga

Katō Kiyomasa

Katō Yoshiakira

Konishi Yukinaga

Maeda Toshimasu

Magara Naozumi

Nakagawa Kiyohide

Oda Nobuharu

Ōtani Yoshitsugu

Rokkaku Yoshikata

Saitō Tatsuoki

Saitō Toshimitsu

Shimizu Muneharu

Suzuki Magoichi

Takigawa Kazumasu

Toyotomi Hidetsugu

Wada Koremasa

Yamagata Masakage

Yasuda Kunitsugu

Tsukioka Yoshitoshi「月岡芳年」

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) is regarded as the last great master of the ukiyo-e genre of woodblock printing and painting. His career spanned the latter part of the Edo period and early part of the Meiji period.  Demonstrating a highly innovative style, his work reflects a deep appreciation and longing to preserve many aspects of traditional Japanese culture via the medium of woodblock printing.  Many of his works are notable for the rich colors and exquisite attention to detail.

Ankokuji Ekei

Matsunaga Hisahide

Maeda Geni

Oishi Chikara

Sugaya Nagamori

Takeda Shingen

Tengu

Tomita Nobutaka

Uesugi Kenshin

Uesugi Kenshin

Uesugi Kenshin

Yamanaka Yukimori

Inabayama

Hatakeyama Shigetada

Attack on Takamatsu Castle

Toyohara Kunichika「豊原国周」

Toyohara Kunichika (1835-1900) was a disciple of Utagawa Kunisada in the ukiyo-e genre of woodblock printing and painting. His career spanned the latter part of the Edo period and early part of the Meiji period. 

Imagawa Yoshimoto

Matsumoto Fūko「松本楓湖」

Matsumoto Fūko (1840-1923) was an artist from the latter part of the Meiji period to the early Tenshō period.

 

Yamamoto Kansuke

Kanō Mitsunobu「狩野光信」

Kanō Mitsunobu (1565-1608) was an artist from the Azuchi-Momoyama period.

 

Toyotomi Hideyoshi